Firma a tým 2017-02-03T15:08:19+00:00

Matoosh s. r. o. Online marketing – O firmě a týmu

Kdo je Matoosh a proč staví weby a online kampaně?

Já jsem Matoosh a živím se jako obchodník – specialista…

V roce 2009 potřeboval můj zaměstnavatel někoho, kdo se postará o to, aby nám dodavatel online marketingových služeb nenabízel věci, které nepotřebujeme. Nabídl jsem se a zaměstnavatel s povděkem přijal. Nejspíš dobře udělal, protože firma kvůli obchodnímu propadu a obřím investicím vynucovaným tím dodavatelem skoro zkrachovala, než jsem po půl roku studia řekl, že to dost možná zvládneme sami. Článek po článku jsem se začal učit všechno, co bylo potřeba: SEO, analytiku, základy grafiky, reklamní kampaně, ale taky komunikaci s týmem, a tak donekonečna. V roce 2012 mi došlo, že si už věřím dost na to, abych si založil živnostenský list. S ním na vedlejší činnost další čtyři roky sbírání zkušeností a jsme u Matoosh s.r.o.

Náš cíl v online marketingu

Poskytnout vhodné online marketingové produkty, PR nástroje, online kampaně a marketingové
konzultace všem, kteří mají zájem využívat nejaktuálnější možné informace v oboru za dostupné ceny.
Zásadní je pro nás profesionalita, respekt, upřímnost, férovost a pravda.

Naše cesta není absolutní specializace. Marketingová strategie je komplexní záležitost vycházející z obchodu: aby byla úspěšná, musí její jednotlivé prvky co nejvíce NAVAZOVAT. Proto si udržujeme přehled o všech jejích součástech zároveň, ne „jen o reklamách“ nebo „jen o webu“ jako mnoho lidí v našem oboru na světě, kteří volí právě tu oborovou specializaci. Tam, kde je potřeba vyjít vstříc vysokým požadavkům konkrétních klientů v silně konkurenčních oblastech trhu, máme kontakty na nejlepší dodavatele na planetě prakticky v jakémkoliv souvisejícím oboru.
Nebo ty specialisty kvůli Vám zaměstnáme.
Je to jen na Vás.

Online marketing srozumitelný a funkční

Víte, proč jsme se začali před lety učit Online marketing?
„Nejlepší dodavatelé v oboru“, kteří pracovali pro naše firmy:

1. Nabízeli drahé nesmysly, které jsme neměli jak vyhodnotit
2. Nebyli schopní pochopit naše firemní hodnoty a přenést je do marketingu / PR
3. Nebyli schopní marketingovou strategii přizpůsobit specifikům našich firem
4. Za každou drobnost účtovali bambilión pod záminkou strašné složitosti oboru
5. Zneužívali naší nevědomosti a důvěry a bezohledně plýtvali našimi rozpočty

Nejvíce pro Vás chceme

Porozumět Vám, firmě a Vašim zákazníkům
Najít nejlepší řešení v rámci daného rozpočtu
Poskytnout jen ty nástroje, které podpoří Vaše cíle
Zatraktivnit Vaši firmu pro klienty i zaměstnance
Stát se dlouhodobým partnerem pro další rozvoj

Náš web a všechno na něm jsme postavili sami

Věříme si, že je to nejlepší odpověď na naše marketingové požadavky, a především jasně a jednoduše říká jeho uživatelům
právě a jen to, co jim chceme říct,
 při jejich maximálním pohodlí.

Přesně tak, jak bychom ho stavěli pro Vás.

Co nás odlišuje?

CHCEME, abyste nám viděli do karet
Jedinou cestou k úspěchu je podle nás upřímné a čestné poskytování férové hodnoty.
Řekneme Vám, co a jak chcete měřit, abyste VY SAMI věděli, jestli naše spolupráce přináší své ovoce.

Naše MĚŘÍTKA KVALITY určují nejlepší firmy v oboru na světě
Co je dobré pro naše velké klienty s mezinárodní působností, je pro lokálně zaměřené firmy dobré stonásobně.
Tím pádem i naši nejmenší klienti využívají ty nejlepší principy a znalosti, které existují. V českých cenách.

VAŠE POROZUMĚNÍ je pro nás maximálně důležité
Naučili jsme se nemluvit „ajťácky“ nebo reklamštinou. Ano, náš obor trochu vypadá jako raketová věda.
Ale má logiku a tu Vám předáme – všechny detaily by Vás jen zahltily. Věříme, že „Když tomu rozumíš, řekneš to jednoduše.“

Matooshův tým stojí na těchto lidech

Matúš Škorík

CEO - Jednatel - Zakladatel

Tvoří a prosazuje jádrové principy přístupu k zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům, schvaluje produkty, vybírá skladbu týmu a je jejím garantem. Považuje se za důsledného detailistu, který hledá v lidech unikátní kvality a pak je trpělivostí a srozumitelností vede ke stejnému nadšení a pozornosti.

Vzděláním Bc. FMV VŠE od svých patnácti let sbírá zkušenosti v mnoha překvapivých oborech. Online Marketingu a komunikaci se naplno věnuje od roku 2009. V mezinárodním prostředí špičky zakázkového cestovního ruchu a při mnoha dalších příležitostech získal přístup k tomu nejlepšímu na světě, co se v Online Marketingu děje.

Alfou a Omegou jeho přístupu je efektivní komunikace a motivace - jak směrem ke klientům a jejich zákazníkům, tak k vlastním zaměstnancům. Teorie z filosofie, psychologie a vnitřního rozvoje, o kterém napsal dvě knížky, si ověřuje při pohybu v různorodých prostředích od globálního obchodu po (např.) motorkářský klub, který vede. Svou stopu určitě zanechalo i deset let vzdělávání mladých lidí v diplomatických simulacích mezinárodních organizací.

Johan Wolfgang von Goethe

„Když s člověkem zacházíte podle toho, jaký skutečně je, zůstane tím, kým je. Když s ním zacházíte jako by byl tím, kým by mohl a měl být, stane se tím, kým by mohl a měl být."

Petr Kučerák
Spolumajitel

Petr si svůj život plánoval docela jinak, než zrovna v online marketingu. Jako životní úkol si vybral sloužit občanům naší země ve službách Policie České republiky, kam v devatenácti letech nastoupil. Během služby vystudoval Policejní akademii České republiky v Praze – odtud jeho akademický titul Mgr. Změnu životního směru směrem k digitálním technologiím přinesla v roce 2012 dopravní nehoda, která otočila jeho život vzhůru nohama. Dlouholeté kamarádství a obří kus vlastní aktivity a studia vedl k prvním projektům stavby webů a následně nabídce zúčastnit se projektu Matoosh Online Marketing. Jeho rychlost myšlení, aktivita, hlad po informacích a zásluhy na stavbě firmy vedly k tomu, že ve firmě funguje jako spolumajitel. Mezi jeho zájmy patří i nadále motorky, právo a karate.

Aristotelés

„Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme.“